Gezamenlijk initiatief

Mitz is een gezamenlijk initiatief van de zorgaanbieders in Nederland en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Zorgaanbieders willen patiënten en cliënten meer regie en overzicht geven over het beschikbaar stellen van hun medische gegevens. Zij hebben hiervoor gezamenlijk een stichting opgericht die Mitz beheert. Deze stichting heet Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie. Door dit samen te doen, op één plek, wordt het voor patiënten en cliënten toegankelijker en overzichtelijker.

In opdracht van de stichting zorgt VZVZ ervoor dat Mitz goed werkt.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Mitz.