1. Algemeen

MijnMitz.nl verwerkt persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. In deze verklaring geven we aan om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die jij hebt in het kader van deze gegevensverwerking.

MijnMitz.nl is de website waar je jouw toestemmingskeuzes kunt maken en beheren voor het elektronisch uitwisselen van je medische gegevens tussen zorgverleners. Wij noemen dit je ‘toestemmingsprofiel’. Je toestemmingsprofiel is dus het geheel van jouw toestemmingskeuzes om medische gegevens te delen tussen zorgverleners via een elektronisch uitwisselingssysteem. Verder kun je via MijnMitz.nl bekijken welke zorgaanbieders jouw toestemmingskeuzes volgen en welke zorgaanbieder jouw toestemmingskeuzes heeft bekeken om te bepalen of jouw medische gegevens beschikbaar gesteld mogen worden.

MijnMitz.nl verwerkt geen medische gegevens. Jouw medische gegevens worden alleen verwerkt door jouw zorgverleners. Als je wilt weten wat er in je dossier bij je zorgaanbieder staat, neem dan contact op met de betreffende zorgaanbieder.

De zorgaanbieders hebben gezamenlijk een stichting opgericht om Mitz mogelijk te maken, de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie. Deze stichting is verwerkingsverantwoordelijke voor het vastleggen en beheren van de toestemmingskeuzes in MijnMitz. De website MijnMitz.nl wordt in opdracht van deze stichting beheerd door Stichting VZVZ Servicecentrum (vzvz.nl). 

Toegang tot MijnMitz.nl is voor burgers. Op verzoek van een burger, kan een zorgverlener de burger helpen bij het vastleggen van zijn toestemmingskeuzes. De zorgaanbieder legt dan de keuze voor de burger vast.

Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het portaal, en ook niet tot de gegevens die verwerkt worden in MijnMitz.nl.

Als Stichting VZVZ Servicecentrum gebruik maakt van sub verwerkers, dan wordt daarmee een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Gegevensverzameling

In MijnMitz.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Je contactgegevens: je naam (optioneel) en e-mailadres (verplicht)
 2. Je toestemmingsprofiel waarin je jouw toestemmingskeuzes vastlegt.

Via MijnMitz kun je de volgende acties uitvoeren:

 1. Toestemmingskeuzes vastleggen en wijzigen

  Zodra je keuzes maakt of wijzigt en op ‘Keuzes doorgeven’ klikt, worden jouw keuzes verwerkt in het toestemmingenregister van Mitz.

  Je kunt je toestemmingskeuzes altijd wijzigen of intrekken.

 2. Aanmelden voor het ontvangen van meldingen

  Als je op MijnMitz inlogt, dan moet je je e-mailadres invullen. Dit is nodig om je te kunnen informeren over belangrijke wijzigingen. Je e-mailadres wordt gebruikt om je (automatisch gegenereerd) te informeren dat er iets op MijnMitz is gebeurd. Je kunt dan inloggen op MijnMitz en zien wat er precies is gebeurd.

  Ook kun je zelf instellen dat je bepaalde meldingen per e-mail wilt ontvangen. Je kunt je abonneren voor de volgende meldingen:

 • Als je een melding wilt ontvangen dat een zorgverlener jouw toestemmingskeuzes heeft bekeken. Of is begonnen jouw toestemmingskeuzes te volgen (als behandelaar) of hiermee is gestopt.
 • Als je een melding wilt ontvangen nadat een zorgverlener op jouw verzoek (dus altijd met jouw toestemming) je toestemmingskeuzes heeft aangepast.
 • Als je een melding wilt ontvangen zodra je 16 jaar bent geworden en zelf je keuzes mag instellen zonder dat je ouder of voogd deze hoeft goed te keuren.
 • Tot slot kun je meldingen ontvangen als er iets in MijnMitz is veranderd. Bijvoorbeeld als er nieuwe toestemmingskeuzemogelijkheden beschikbaar zijn.


Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze meldingen of je e-mailadres wijzigen.

Op het gebruik van Mitz zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing. Om Mitz te kunnen gebruiken moet je daarmee instemmen. Zo weet Mitz dat je akkoord bent met het verwerken van je gegevens in Mitz en dat je de spelregels van het gebruik begrijpt.

Op de website van Mitz kun je een contactformulier invullen om contact te leggen met het klantcontactcentrum van Mitz (info@mijnmitz.nl). Daar vul je in ieder geval je naam en je e-mailadres in. De informatie die je invult in het contactformulier wordt verwerkt door het klantcontactcentrum om jou zo goed mogelijk te helpen.

Daarnaast is het klantcontactcentrum telefonisch bereikbaar. Als je belt wordt het gesprek opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Zo kunnen de medewerkers van het klantcontactcentrum worden getraind. Deze gesprekken helpen om goede kwaliteit aan jou te leveren.

3. Bewaartermijn

De door jou verstrekte gegevens worden bewaard:

 • Zolang je een toestemmingsprofiel hebt.
 • Zolang je aangemeld bent om meldingen per e-mail te ontvangen (notificatieservice). Zodra je je afmeldt voor meldingen, ontvang je geen e-mailberichten meer van ons. Behalve de automatische meldingen die worden verstuurd om gegevensveiligheid te kunnen borgen (zie boven) en die we moeten sturen om aan de informatieplicht te voldoen.
 • Zolang als nodig is om je vraag afdoende te beantwoorden (‘contactformulier’).

De activiteiten op MijnMitz worden gelogd conform de NEN 7513. Deze logginggegevens worden conform de voorgeschreven termijn bewaard.

4. Overzicht gegevensverwerking, grondslag en bewaartermijnen

In onderstaande tabel is overzichtelijk weergegeven welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, met welk doel en hoe lang die worden bewaard:

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn

Als je ons een bericht hebt gestuurd:

Je voorzien van antwoord op jouw vragen/
opmerkingen

 • Geslacht
 • Voornaam/voorletters
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
ToestemmingMaximaal 90 dagen

Als je ons belt:

Het gesprek wordt opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Alle informatie die je daarnaast aan ons verstrekt om je verder te helpen
Toestemming30 dagen
Toestemmingskeuzes vastleggen of wijzigen via DigiD
 • Naam (indien ingevuld)
 • Leeftijdscategorie
 • Geboortedatum (voor burgers jonger dan 16)
 • BSN (via DigiD)
 • E-mailadres (verplicht)

Toestemming/

overeenkomst

Wet (BSN)

Zolang je een actief profiel hebt bij Mitz
Aanmelden voor meldingen
 • E-mailadres
ToestemmingZolang je bent aangemeld

 

5. Cookies

Op de informatieve website van Mitz wordt gebruik gemaakt van cookies, waarmee wij het gebruiksgemak op onze website blijven waarborgen. Wat cookies zijn en waarvoor we deze cookies gebruiken leggen we hieronder verder uit.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein (tijdelijk) bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen kan bij een volgend bezoek aan de website weer naar onze server teruggestuurd worden. Hierdoor hoef je niet continu dezelfde informatie in te voeren en kunnen wij onze website steeds gebruiksvriendelijker maken. Cookies worden al jarenlang standaard gebruikt op websites over de hele wereld.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat wanneer je een formulier invult, je bij een volgend bezoek niet opnieuw alle gegevens hoeft in te vullen.
 • Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Het is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Het gaat uitsluitend om analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van websitebezoekers. Deze worden alleen in eigen beheer verwerkt, zonder Google Analytics. De verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6.1, onder f, van de AVG).

Er bestaan ook tracking cookies. Mitz maakt hiervan geen gebruik op deze website.

Waarvoor gebruikt MijnMitz.nl functionele cookies?

Mitz gebruikt functionele cookies om statusinformatie binnen een sessie vast te houden. Dit is noodzakelijk voor het afhandelen van formulieren. Zonder deze functionele cookies werken deze onderdelen mogelijk niet goed.

Waar gebruikt MijnMitz.nl analytische cookies voor?

Mitz gebruikt analytische cookies om voor de webstatistieken gegevens te verzamelen over de manier waarop de website wordt gebruikt. Zo krijgt Mitz bijvoorbeeld inzicht hoeveel bezoekers bepaalde onderdelen van de website bekijken en welke route zij volgen op de website. Waar komen ze weer binnen en waar gaan ze weer weg? Met deze gegevens kan Mitz de werking en het gebruiksgemak van de website verbeteren. Mitz gebruikt deze (anonieme) gegevens niet voor een ander doel en stelt ze niet aan derden ter beschikking.

Wil je nog meer informatie over cookies?

Meer informatie over cookies vind je op Consuwijzer.nl en Veiliginternetten.nl. Hier lees je ook hoe je via de instellingen van je browser alle cookies (voor alle websites) kunt uitschakelen.

6. Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage

Stichting VZVZ Servicecentrum werkt conform de AVG en de NEN normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Jij hebt het recht om jouw gegevens in MijnMitz het verwijderen, aan te vullen, te corrigeren of in te zien welke gegevens MijnMitz.nl verwerkt.

Je kunt je persoonlijke profiel en al jouw toestemmingskeuzes die je in MijnMitz hebt vastgelegd verwijderen. Log in op MijnMitz, ga naar Profiel. Kies op de pagina Mijn gegevens voor 'Ik wil mijn gegevens verwijderen'.

Heb je hierbij ondersteuning nodig, dan kun je een verzoek indienen via het contactformulier op de website of je verzoek richten aan info@mijnmitz.nl.

7. Hyperlinks naar andere websites

De website MijnMitz.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites, zoals DigiD. Door op de link te klikken, verlaat je de website MijnMitz.nl.

VZVZ heeft geen zeggenschap over andere websites. VZVZ is niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden.

8. Beveiliging

MijnMitz.nl is een beveiligde website. Je herkent dit in de browser aan de extensie "https" en een gesloten slotje.

9. Alleen e-mail

Om zo min mogelijk persoonsgegevens van jou vast te leggen communiceert Mitz alleen per e-mail met jou. De mails zijn afkomstig van info@mijnmitz.nl. Zo kun je controleren of het bericht afkomstig is van Mitz. Met het klantcontact centrum kun je op verschillende manieren communiceren, zoals hierboven beschreven.

10. Klachten, vragen en verbetersuggesties

Heb je klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door Mitz op de website MijnMitz.nl? Laat het ons weten via het contactformulier.

Stichting VZVZ Servicecentrum heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een eventuele klacht over Mitz kun je altijd rechtstreeks aan de FG richten: fg@vzvz.nl. Daarnaast heb je ook het recht om je klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

11. Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Versie 1.1 - 23 mei 2024