Heb je een vraag?

Hier vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Als je jouw zorgaanbieder toestemming hebt gegeven, blijft deze geldig. Zodra jouw zorgaanbieder aansluit op Mitz, wordt jouw toestemming in Mitz gezet. Als je deze toestemming verandert in Mitz, geldt vanaf dat moment jouw nieuwe keuze.

Nu geef je telkens toestemming aan één zorgaanbieder. In Mitz kun je in één keer je keuze vastleggen voor al je (toekomstige) zorgaanbieders.

Een zorgaanbieder is een organisatie die jou behandelt voor een gezondheidsklacht. Dit is bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, apotheek of ziekenhuis. 

Ja, dit kan. De keuzes van minderjarigen tot 16 jaar zijn pas geldig, als de ouder of voogd deze keuzes bevestigt.

Inloggen kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar kunnen zelf of met hun ouder of voogd inloggen op MijnMitz. Ze gebruiken hiervoor hun eigen DigiD. Een ouder of voogd mag ook namens een kind tot 12 jaar inloggen met de DigiD van hun kind.

Inloggen kinderen van 12 tot 16 jaar

Jongeren van 12 tot 16 jaar loggen zelf in met hun eigen DigiD.

Ouder of voogd bevestigt keuzes kinderen en jongeren tot 16 jaar

Na het vastleggen van hun toestemmingskeuzes, is op het scherm een koppelcode te zien. Deze wordt gedeeld met de ouder of voogd, die daarna met eigen DigiD inlogt in MijnMitz. Met behulp van deze koppelcode kan de ouder of voogd de keuzes van het kind of de jongere beoordelen en bevestigen. Vanaf dat moment zijn de keuzes geldig. Als de ouder of voogd deze keuzes niet bevestigt, dan zijn ze niet geldig.

Jongeren vanaf 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar loggen zelf in met hun eigen DigiD. Hun toestemmingskeuzes zijn direct geldig. Hiervoor is geen toestemming nodig van de ouder of voogd.

Vaak wel. Alleen als je van de ene zorgaanbieder een doorverwijzing krijgt voor de andere zorgaanbieder, is het niet nodig dat je hiervoor je toestemming hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld als de huisarts je doorverwijst naar het ziekenhuis. In deze situatie gaat de huisarts ervan uit, dat jij het goedvindt dat jouw gegevens worden gedeeld met het ziekenhuis. Als je dit niet wilt, kun je dit tegen de huisarts zeggen op het moment dat hij je doorverwijst. De huisarts stuurt dan geen aanvullende gegevens mee.

Neem contact op met jouw zorgaanbieder en vraag hoe je deze toestemming kunt geven.

Je kunt in Mitz al wel een keuze vastleggen voor een groep zorgaanbieders of alle zorgaanbieders. Zodra jouw zorgaanbieder Mitz gaat gebruiken, wordt ook direct jouw keuze gebruikt.

Zorgverzekeraars kunnen nooit jouw medische gegevens opvragen via een elektronisch uitwisselingssysteem. Zij kunnen jouw keuzes in Mitz ook niet zien. Zij ontvangen wel de facturen voor jouw behandelingen.

Nee. Alleen de zorgaanbieders die jou behandelen kunnen jouw medische gegevens inzien.

Zorgaanbieders mogen ook in geval van nood jouw medische gegevens alleen beschikbaar stellen als je hier toestemming voor hebt gegeven. Als je in zo'n situatie bijvoorbeeld in de wachtkamer bent, kun je door in te loggen op MijnMitz alsnog je toestemming geven.

Een zorgaanbieder kan op jouw verzoek ook een tijdelijke toestemming vastleggen. Deze toestemming geldt dan 72 uur. Als je niet aanspreekbaar bent, je bent bijvoorbeeld bewusteloos, en er is geen familie die namens jou kan spreken, mogen jouw medische gegevens alleen gedeeld worden als je eerder toestemming hebt gegeven.

Ook als je toestemming hebt gegeven dat jouw zorgaanbieders onderling gegevens kunnen opvragen, mag niet alles uitgewisseld worden. Alleen de gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Welke gegevens zijn dat? Dat verschilt per zorgaanbieder en per situatie. Een apotheek wil weten wat voor medicatie je krijgt. Een ziekenhuis wil bijvoorbeeld ook de uitslagen van een bloedafname zien. Wat de zorgaanbieders met elkaar mogen delen hebben zij vastgelegd in beroepsrichtlijnen.

Beroepsrichtlijnen

Een beroepsrichtlijn voor gegevensuitwisseling beschrijft welke gegevens uitgewisseld mogen worden tussen bepaalde zorgaanbieders. Zo is er een beroepsrichtlijn die beschrijft dat in spoedsituaties (op een huisartsenpost, bij een eerste hulp of in de ambulance) alleen een samenvatting nodig is van het dossier van jouw huisarts. In de richtlijn staat ook dat alleen de meest recente contacten met de huisarts (van de laatste 4 maanden) nodig zijn voor de behandeling in spoedsituaties.

In een andere beroepsrichtlijn waarin het overdragen van medicatiegegevens is beschreven, staat dat de huisarts alleen medicatiegegevens mag uitwisselen met andere artsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over interacties tussen geneesmiddelen, allergische reactie op geneesmiddelen of andere redenen om een bepaald middel niet voor te schrijven bij die patiënt.

Zorgvuldigheid

Deze afspraken over het minimaliseren van de gegevens tot dat wat echt nodig is, hoort bij het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Zorgaanbieders kunnen hierover met elkaar afspraken maken. Landelijke beroepsrichtlijnen worden daarom door veel partijen opgesteld en ondertekend.

Nee, jouw medische gegevens staan niet in Mitz. In Mitz staan alleen jouw keuzes. Dus aan welke zorgaanbieders je wel of geen toestemming hebt gegeven om jouw medische gegevens te beschikbaar te stellen.

Zorgaanbieders hebben soms medische gegevens nodig van andere zorgaanbieders om jou goede zorg te kunnen verlenen. Soms is voor het uitwisselen van gegevens toestemming nodig. Jouw nieuwe zorgaanbieder mag alleen elektronisch gegevens van jou opvragen als je daarvoor toestemming hebt gegeven aan je eigen zorgaanbieder.

Met jouw toestemming kan je eigen zorgaanbieder de gegevens beschikbaar stellen, zodat ze elektronisch opgevraagd kunnen worden door de andere zorgaanbieder. Zorgaanbieders gebruiken hiervoor een elektronisch uitwisselingssysteem.

Je hebt dan jouw zorgaanbieder al toestemming gegeven, mondeling of via een formulier. Als deze zorgaanbieder Mitz gaat gebruiken, zet hij jouw toestemming in Mitz. Dit kun je in MijnMitz altijd aanpassen.

Ja. Log in op MijnMitz en ga naar Activiteiten.

Ja. Je kunt op ieder moment in Mitz je toestemming aanpassen. Je nieuwe toestemming is direct geldig voor alle zorgaanbieders die Mitz gebruiken.

Ja. Met behulp van DigiD laat je zien wie je bent als je op internet iets regelt. Dankzij DigiD kun je makkelijk en veilig inloggen in MijnMitz. Jouw persoonlijke gegevens blijven goed beschermd. Zonder DigiD kun je geen keuzes vastleggen in MijnMitz.

Wil je meer informatie over DigiD? Kijk dan op www.DigiD.nl

Ja, je kunt je persoonlijke profiel en al jouw keuzes die je in Mitz hebt vastgelegd verwijderen. Log in op MijnMitz, ga naar Profiel. Kies op de pagina Mijn gegevens voor 'Ik wil mijn gegevens verwijderen.'

Nee, er is geen app voor MijnMitz. Je kunt inloggen op de website MijnMitz.nl via je computer of smartphone.

Ja dit kan.

Als er veranderingen zijn in Mitz, dan word je daarover geïnformeerd.

Ook kun je in MijnMitz instellen dat je bij bepaalde activiteiten een melding van Mitz wilt ontvangen op jouw e-mailadres.

Bijvoorbeeld een melding dat:

  • Jouw zorgaanbieder gecheckt heeft of bepaalde gegevens gedeeld mogen worden.
  • Jouw zorgaanbieder zich aan- of afgemeld heeft om op de hoogte gehouden te worden als jij een toestemmingskeuze aanpast die voor hem geldt.
  • Er nieuwe mogelijkheden zijn waarvoor je toestemmingskeuzes kunt doorgeven.

Nee, in Mitz kun je niet zien welke zorgaanbieder jouw medische gegevens heeft uitgewisseld.

Jouw zorgaanbieder, bijvoorbeeld jouw huisarts, is (nog) niet aangesloten op Mitz. Als je nu jouw keuze vastlegt voor de categorie zorgaanbieders (in dit voorbeeld alle huisartsen en huisartsenposten) dan geldt deze toestemming automatisch ook voor jouw zorgaanbieder zodra deze aansluit op Mitz.